OCCUPATIONAL SAFETY CARD COURSES IN ENGLISH in Helsinki TYÖTURVALLISUUSKORTTI -KURSSIT ENGLANNIKSI

The Occupational Safety Card training (Työturvallisuuskortti koulutus in finnish) provides basic information about the dangers within working environment and occupational safety in shared workplaces. A personal Occupational Safety Card (valid for 5 years in Finland) is granted to persons who have completed the 1-day course.

 

In English, yes!            Englannin kielellä MYÖS!

MAKE A RESERVATION / Varaa paikkaCONTACT US / Ota yhteyttä

OCCUPATIONAL SAFETY CARD COURSES IN ENGLISH

The Occupational Safety Card training provides basic information about the dangers within a working environment and occupational health and safety in shared workplaces. A personal Occupational Safety card, which is valid for five years, is granted to persons who complete the 1-day training.

COURSE FEE 99 € + VAT 24%. 

This Occupational Safety Card course (Työturvallisuuskortti kurssi) in English is open for everyone. A personal Occupational Safety Card (valid for 5 years) is granted to persons who successfully complete the training. The course fee includes a lunch and coffee/tea. Enroll/ register: asiakaspalvelu@a-koulutus.fi. Please write your name, phone number and your company’s invoicing address. For private customers course must be paid beforehand or cash card / credit card payment on the course day.

Työturvallisuuskortti

 

 

TYÖTURVALLISUUSKORTTI KURSSIT

Työskenteletkö teollisuudessa, rakennusalalla, kuljetusalalla, julkisella sektorilla tai muualla?

Työturvallisuuskoulutus on kehitetty työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden työturvallisuutta toimittaessa yhteisillä työpaikoilla sekä parantaa yritysten työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Työpaikalla on jokaisen työntekijän tiedettävä omat vastuut ja velvoitteet sekä mistä turvallinen työpäivä syntyy.

Työturvallisuuskortti -kurssit sisältää m.m.:

 • Miten vähentää läheltäpiti-ja vaaratilanteita sekä työtapaturmia
 • Työturvallisuuskoulutus auttaa tunnistamaan työpaikan kuormitustekijöitä
 • arvioida työntekemiseen liittyviä riskejä
 • antaa ohjeita ja tukea työnopastukseen ja perehdytykseen työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta ja työterveyshuollosta
 • motivoida ja lisätä työturvallisuusosaamista koko henkilöstölle
 • työturvallisuuskortti -kurssit auttavat ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä
 • työmatkaturvallisuus osana turvallisuusajattelua

Uudistunut työturvallisuuskoulutus

Vuonna 2016 Työturvallisuuskortti-järjestelmää hallinnoiva Työturvallisuuskeskus uudisti työturvallisuuskorttikoulutusta, koska työturvallisuuden haasteet ovat muuttuneet.

Perinteisten vaaratekijöiden, kuten koneiden ja laitteiden rinnalle on nostettu muuttuvat työryhmät, henkinen rasitus, tiedonkulkuun liittyvät ongelmat sekä väkivallan uhka. Samalla poistettiin useita päällekkäisyyksiä muiden turvallisuuskorttien (kuten tulityökortin ja tieturvakortin) sisältöjen kanssa.

Uudistuneen työturvallisuuskoulutuksen myötä on entistä paremmat mahdollisuudet tarjota koulutusta ala- ja yrityskohtaisesti sekä vastata entistä tarkemmin koulutettavien tarpeisiin.

Työturvallisuuskoulutus asettuu luontevaksi osaksi työpaikkojen henkilöstökoulutusta. Se edesauttaa esimerkiksi tilaajayrityksen ja toimittajayrityksen välistä toimivaa vuorovaikutusta.

Vaikka työturvallisuuskortti on vapaaehtoinen, useat työpaikat edellyttävät korttikoulutuksen suorittamista. Työturvallisuuskoulutuksia on toteutettu Suomessa jo runsas 10 vuotta. Työturvallisuuskortti -kurssit suorittaneita on Suomessa yli 1,1 miljoonaa.

Kortin suorittaminen on tunnustettu työturvallisuuden parantamisen varmistajana. Kortti on osoitus työturvallisuuden hallitsemisesta. Lisäksi siitä saa ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän.

Työturvallisuuskortin suorittaminen tai uusiminen edellyttää yhtä koulutuspäivää, jonka aikana suoritetaan työturvallisuuskortin testi. Testi sisältää oikein/väärin -väittämiä sekä avoimia kysymyksiä.

Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää kaikkien työturvallisuuskoulutuksen osa-alueiden hallintaa. Osa-alueet ovat:

 • yhteinen työpaikka
 • yhteinen turvallisuus
 • eri osapuolien vastuut ja velvoitteet
 • perehdyttäminen
 • turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
 • onnettomuustilanteessa toiminen

Työturvallisuuskoulutukseen sisältyy Työturvallisuuskeskuksen oppimateriaali, joka jaetaan jokaiselle koulutukseen osallistujalle. Alakohtaista lisämateriaalia tuotetaan jatkuvasti lisää.

Kun työturvallisuuskoulutus ja koulutuksen jälkeinen koe on suoritettu menestyneesti, virallinen työturvallisuuskortti postitetaan 2–4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Kortti on voimassa 5 vuotta ja se on ainoa virallinen todistus suoritetusta työturvallisuuskorttikoulutuksesta. Korttirekisteriä ylläpitää työturvallisuuskeskus TTK.

Työturvallisuuskoulutus sopii sanalla sanoen kaikille. Meidän kouluttajillamme on alakohtaista kokemusta ja erityisosaamista useilta eri aloilta. Koulutuksissamme hyödynnämme alakohtaista lisämateriaalia, jolla oppimista voidaan syventää ja konkretisoida. Haluamme tuoda koulutuksen niin lähelle työpaikan arkea, että koulutus todella vastaa työpaikan henkilöstön tarpeita. Koulutus on turvallisuuden varmistamisen vuoksi. Kortti tulee siinä ohessa.

Tulevat Työturvallisuuskortti -kurssit löydät sivun alusta. Tervetuloa koulutukseen!